واحد یک خوابه مهمانپذیر پلیکان مشهد

اتاق یک خوابه شامل تخت و کاناپه می باشد